Mang nét đẹp không gian vào cuộc sống

Duongvumond Design

Công ty Duongvumond tiền thân là văn phòng Tư vấn thiết kế Duongvumond được thành lập từ năm 2010. Trải qua quá trình hoạt động, để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của Duongvumond cũng như mong muốn đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi ngày càng cao của thị trường xây dựng trong và ngoài nước, cuối năm 2010 các Kiến trúc sư chủ chốt của văn phòng Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Duongvumond đã thỏa thuận và thống nhất ký hợp tác thành lập Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây Dựng và Đầu Tư Duongvumond.

Các kiến trúc sư và kỹ sư của Công ty với năng lực và trình độ kỹ thuật cao, phong cách làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực hết mình nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Hãy để chúng tôi cùng với quý vị hiện thực nên những công trình đi mãi cùng thời gian!

Mẫu trần đẹp